Vaše údaje sú v bezpečí - SmartEmailing.cz

Exportný marketing

Prevažuje vo Vašej firme export, resp. plánujete objaviť nové príležitosti na zahraničných kapitálových trhoch? Na dosiahnutie Vášho cieľa Vám pripravíme alternatívne riešenie s využitím inovatívnych technológii a rôznych on-line stratégií za účelom:

  • efektívneho oslovenia potenciálnych partnerov,
  • zoptimalizovania nákladov na cestovanie zavedením konferenčných videohovorov medzi geograficky vzdialenými zákazníkmi, resp. obchodnými partnermi,
  • zavedenia automatizácie komunikačného procesu a predajného cyklu, sledovania a vyhodnocovania štatistík efektívnosti obchodných kampaní a pod.,
  • podpory exportných aktivít cez on-line služby a nástrojov na svetové trhy.