Vaše údaje sú v bezpečí - SmartEmailing.cz

Neziskové organizácie

Obavy, že sa musíte spoľahnúť výlučne na média a cenovo nedostupnú reklamu, keď chcete odovzdať verejnosti posolstvo Vašej organizácie je v súčasnom digitálnom svete minulosťou. Pomôžeme Vám vytvoriť presvedčivú informáciu a poslať ju Vašim dobrovoľníkom, alebo darcom do sveta cez web.

Spojte sa snami a pomôžeme Vám prostredníctvom on-line marketingu:

  • zviditeľniť Vaše verejno-prospešné aktivity, čím zvýšime Vašu viditeľnosť a kredibilitu pred potenciálnymi podporovateľmi Vašich projektov,
  • odprezentovať s podporou nových stratégii a informačných technológií Vaše hlavné ciele a posolstvá,
  • získať väčšiu dôveru, dlhodobý vzťah a lojálnosť členov združenia,
  • prezentáciu nových nápadov, inovatívnych projektov a poslania širokej verejnosti,
  • šíriť Vaše príbehy interaktívnym spôsobom, k Vášmu cieľovému publiku,
  • odovzdať obsah presne definovanému publiku,
  • vytvoriť efektívnu komunikáciu medzi členskou základňou.

 

Vytvoríme pre Vás prezentačnú webovú stránku, ktorá bude vytvárať imidž prezentovaním Vašich verejno-prospešných aktivít

Pomôžeme Vám vytvoriť komunikačný kanál a nástroje na efektívnu komunikáciu (Newsletter, direct e-mailing) za účelom posilňovania vzťahov a mobilizácie aktivít Vašej neziskovej organizácie, občianskeho združenia resp. záujmového združenia.