Vaše údaje sú v bezpečí - SmartEmailing.cz

Segment B2B

Naše praktické skúsenosti a sofistikované prístupy k riešeniu Vašich problémov, sú zárukou ich zvládnutia v oblasti firemných vzťahov. Aj napriek tomu, že sociálne média spôsobili revolúciu vo využívaní internetu, nie každá firma potrebuje profil na sociálnej sieti (Facebook, Twitter), resp. reklamu vo vyhľadávačoch. Vieme zadefinovať tieto rozdiely v postupoch predaja pri konečných zákazníkoch a firemných klientoch, čo nás oprávňuje pripravovať a navrhovať zmysluplné riešenia v oblasti B2B.

Vieme pre Vás spracovať koncepty na:

  • na získanie nových obchodných kontaktov,
  • zviditeľnenie a posilnenie Vašej značky a zvýšenie dôveryhodnosti,
  • pre efektívnu on-line komunikáciu s Vašimi novými partnermi posilníme vzťah s využitím multimediálnych prezentácii, webinárov a zasielaním elektronických Newsletterov,
  • aplikáciu najnovších trendov internetového marketingu a PR,
  • ponuku nových prístupov priameho kontaktu,
  • inšpiráciu pri tvorbe obchodnej akomunikačnej stratégie

 

Vo všetkých marketingových aktivitách uplatňujeme princípy nových pravidiel marketingu a PR (workshopy pre firmy, neziskové organizácie alebo záujmové združenia). Okrem týchto aktivít vieme pre Vás zabezpečiť aj konzultačnú a poradenskú činnosť.

Nové veci, ktoré sa rozhodnete uviesť do života Vašej firmy, môžete realizovať s našou podporou, metódou postupných, účinných a efektívnych krokov, ktoré Vám zabezpečia postupné vylepšenia Vašej marketingovej stratégie.

Pri realizácii webového projektu Vám odporučíme aplikovať do štruktúry webu aj on-line sekciu s multimediálnym obsahom, ktorá je kritickým momentom efektívnej stratégie vzťahov s médiami.

Vytvoríme Vám kvalitnú a obsahovo bohatú webovú stránku, ktorá bude priesečníkom všetkých internetových iniciatív, vrátane podcastov, blogov, firemných správ a iných on-line médií.